MİSYON

Kuruluşumuz; aspm tarafından onayları verilmiş, bakıma muhtaç engelli bireylerin, bakım, sağlık, yaşama katılım ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için; personelimiz ve engellilerimiz ile bir aile ortamı içersinde, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda tüm yasal mevzuat şartlarına bağlı kalarak zihinsel, ruhsal, bedensel engelli bakım hizmetlerini, insani değerleri en önde tutarak gerçekleştiren sosyal bir kuruluştur.

 

VİZYON

Sürekli iyileştirme kapsamında öncelikle bölgesel alanda tercih edilen bir bakım merkezi olabilmek için; gerekli yatırım ve planlamaları yapan, engellileri topluma kazandırmak için yaptığı faaliyetlerle diğer bakım merkezlerine örnek olan, en yeni teknolojileri kullanarak altyapısını modernize eden, marka değerini sürekli koruyan, dünyadaki gelişmeleri takip eden bir kuruluş olmak.

 

KALİTE POLİTİKASI

·         Zihinsel, ruhsal, bedensel engelli bakım hizmetlerini gerçekleştirir iken; tüm çalışanlarının katılımı ile;

·         Engelli, engelli yakını, çalışanlarımız ve ilgili tarafların haklarını ve mahremiyetini koruyarak memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

·         En yeni teknolojileri kullanarak modern alt yapısını sürekli geliştirmek,

·         Birimlerimiz için kalite amaçlarını belirlemek ve periyodik olarak amaçlarımızı değerlendirmek ve gerekli olması durumunda tedbirler almak,

·         Aile ve sosyal politikalar bakanlığının yürüklükteki ‘’engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliği’’ , kalite yönetim sistemi ve uygulanabilir tüm yasal şartları yerine getirmek,

·         Kalite yönetim sistemi uygulamalarını sürekli iyileştirmek

Kalite politikamızdır.