(LİNK) ÖZEL BAKIM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161104-2.htm